Gakusei

Smart inlärningsteknologi

Vårt system kommer ihåg hur du har svarat på frågor, på så sätt kan vi anpassa inlärningsprocessen.

Språkdatabas

Vår språkdatabas består av glosor, kanji, och grammatik. I framtiden vill vi utöka databasen med exempelmeningar och en riktig lexikondel.

Genom att ha en gemensam databas för alla lektioner så slipper man dubbelinlärning, vilket är extra viktigt om man blandar material från olika böcker i undervisningen. T ex använder Göteborgs Universitet Genki tillsammans med Kanji Look and Learn de två första terminerna, och det finns ett stort överlapp mellan Genki och KLL vad gäller glosor.

Spaced repetition

Vi har utgått från den algoritm som Anki använder och gjort den enklare att använda. Vi tror att vår variant ska vara lika effektiv, men det är för tidigt att säga om det stämmer. Spaced repetition går ut på att man ska repetera det man försöker lära sig med varierande tidsintervall. Om man svarar rätt ökar man tiden till nästa repetition, annars minskas tiden. För att få maximal inlärningseffekt försöker man repetera ett ord precis när man är på väg att glömma det. I Anki måste man när man svarar på varje fråga ange hur lätt man tyckte att den var, men vi mäter istället hur lång tid man tar på sig, så att man slipper det momentet själv.

Ordlistan

Listan med glosor är anpassad för övningarna, och är inte lämpad som elektroniskt lexikon. Översättningarna är ett till ett, och vill men ha flera betydelser för samma ord måste man representera det med flera glosor. Det finns många glosor som inte hör till någon övning. Vi har hämtat de c:a 16,000 glosor från Jmdict, som har svensk översättning, men bara ett fåtal av dessa används för närvarande. De glosor som används är mestadels min egen översättning.

Kanjiordlistan

Kanjiordlistan är också anpassad för övningarna. Av drygt 100000 kanji, så använder inte ens en tiondel än så länge. För varje kanji har vi betydelser på svenska och vanliga läsningar. Vi utgår från standardformat på läsningarna med katakana för onyomi och hiragana för kunyomi. Okurigana anges efter punkt (t ex 見.る). Sedan har vi ibland tydliggjort vilket kanji som avses med *-markerade oregelbundna läsningar eller vanliga kanjipar inom parantes (t ex (*くだ) för 果, och (反.)対 för .対). Vi kan även ange en svensk översättning inom parantes för ett vanligt ord där vi efterfrågar det ena kanjit (t ex (igår) för 昨)

Ett bra komplement till undervisning

Olika sorters övningar, anpassade efter japanskaundervisning på högskolenivå.

Stöd, inte ersättning

Vi har ingen ambition att ersätta läroböcker eller skolundervisning. Övningarna är tänkta att användas i samband med, och efter, traditionell undervisning. Läroböcker och lektioner förklarar och sätter materialet i ett sammanhang. I Gakusei kan man öva vidare.

Tanken är att man ska kunna använda Gakusei korta stunder, t ex när man väntar på bussen eller står i kö i affären, och samtidigt ersätta applikationer som Anki och Memrise.

Vi tycker att eftersom vi är anpassade till just japanska och har svenska översättningar, så är vi det bästa alternativet för svenska studenter som vill lära sig japanska.

Gakusei överallt

Öva med Gakusei på mobilen! Fungerar t o m bättre på mobila enheter än på laptops.

Som sagts ovan, så tänker vi oss att man använder Gakusei när man får en liten stund över, och då är det viktigare att det fungerar bra på mobilen än i datorn. Därför försöker vi prioritera att det ska fungera bra på mobiler. Det vill såga, det ska fungera både på dator och i mobilen, men om vi måste välja så ska mobilupplevelsen prioriteras. Kanji-övningarna är ett exempel på detta, för att man ska få flyt behöver man kunna rita direkt på skärmen, och det är lättast på en mobil. Men vi har inte spärrat funktion på pc, det är bara lite knöligare.

Anonymitet

Gakusei lagrar ingen personlig data om sina användare, det enda som behövs är ett användarnamn.

Det säkraste sättet att skydda personuppgifter är att inte ha dem överhuvudtaget.

Därför efterfrågar vi inga personuppgifter, det som sparas för en användare är användarnamn, lösenordshash*, och övningsresultat.

Varför ha lösenord alls, om vi nu inte hanterar någon känslig information? Det vi vill skydda mot är i första hand att användare av misstag går in på andras konton, men även medvetet sabotage. Att det dessutom blir svårt att komma åt andras anonyma resultat är bara en bieffekt.

Det är möjligt att vi i framtiden ändrar vår policy. T ex kanske vi vill kunna erbjuda lösenordsåterställning om man glömt sitt lösenord, men vi har inga sådan planer för närvarande.

*Lösenordshash: Numera lagras aldrig lösenord direkt i databasen. Istället använder man en matematisk funktion för att skapa en hash. Varje gång man försöker logga in, använder man samma matematiska funktion på det inmatade lösenordet. Sedan jämförs resultet med den lagrade hashen. På det sättet vet ingen, inte ens databasägaren, vad lösenordet är.